Návrhy a realizace veřejné zeleně

Kromě návrhů zahrad a firemních areálů se také zabýváme návrhy dětských hřišť a další veřejně přístupné zeleně v rámci obcí a měst. Cílem návrhu zahrady je prakticky a správně vyzužít prostor Vašeho pozemku. K návrhu využíváme znalosti o dřevinách a jejich umístění na správné stanoviště. Zajistíme návrh a osázíme veřejně přístupné prostory, zahrady rodinných domů, chat a rekreačních objektů. V případě, že již zahradu máte, provedeme návrh její rekonstrukce či dodatečné výsadby. Do Vaší zahrady můžeme vysadit i vzrostlé stromy a keře.

Návrh zahrady je proveden na základě prohlídky místa budoucí realizace a upřesnění Vašich požadavků. Ze získaných poznatků je pak zpracováno řešení, které zahrnuje souhrn veškerých prvků, které daná zahrada obsahuje. Dle požadavků je zvolen vhodný poměr pro okrasnou a užitkovou část zahrady, navrhneme umístění a počet vhodných stromů (jehličnatých, listnatých), soliterní keře a skupiny keřů, trvalkové či bylinkové záhony atd.

Po výběru jedné z variant, nebo jejich kombinací, zpracujeme Vaše připomínky a dodáme osazovací plán s přesným množstvím konkrétních druhů rostlin, které budou vhodné do daných podmínek, samozřejmě, dle vašeho výběru. Na základě zjištěných informací zpracujeme projekt na PC a vytvoříme 3D návrh budoucí realizace.